close
Celli Spa

Ograniczenie ilości szkodników i chwastów bez stosowania produktów wywierających duży wpływ na środowisko i wykorzystujących chemiczne zasady syntezy (pestycydy).

Problemy związane z dezynfekcją i dezynsekcją gleby

Rosnąca specjalizacja upraw i tzw. monokultury napotykają, w swej ciągłości, na niezwykłe trudności związane z obecnością pasożytów zwierzęcych i roślinnych wpływających na ich rozwój. Od zawsze stosuje się płodozmian przewidujący następstwo różnych upraw na tym samym gruncie. Praktyka ta nie zawsze jest wystarczająca i prawie nigdy nie jest stosowana w przypadku upraw wysokodochodowych, warzywniczych, kwiaciarskich i szkółek stanowiących podstawę rozwoju gospodarczego i handlowego całych regionów. W takim przypadku silnie odczuwalna staje się potrzeba odkażenia gleby, z wykorzystaniem jak najmniej kosztownych zabiegów, w celu ograniczenia obecności pasożytów do dopuszczalnego poziomu i utrzymania żyzności gleby. W tym celu w ciągu ostatnich dwudziestu lat powszechnie stosowano bromek metylu, fumigant, który po wstrzyknięciu do gleby wykazuje silne działanie biobójcze. Poddawana zabiegowi gleba przykrywana jest folią na około 20 dni i dopiero po tym okresie może być uprawiana. Ze względu na dobre wyniki sterylizacji i akceptowalne koszty, stosowanie bromku metylu stało się powszechne na całym świecie, zarówno w uprawach polowych, jak i szklarniowych. Oficjalne dane szacują konsumpcję światową na 68 425 ton w 1996 r. Na rysunkach przedstawiono ilościowo wykorzystanie bromku metylu w różnych rodzajach upraw na świecie (Minuto A., Pomè A., M.L. Gullino). Dopiero niedawno stosowanie bromku metylu zostało zakwestionowane ze względów toksykologicznych, zdrowotnych i środowiskowych. Wykazano, że fumigant ten jest wysoce toksyczny dla wszystkich organizmów wodnych i ludzi oraz jest uważany za odpowiedzialny za zubożenie warstwy ozonowej. Ponadto obecność pozostałości nieorganicznego bromku w glebie i roślinach uprawnych spowodowała również problemy przy wprowadzaniu produktów rolnych do obrotu w niektórych krajach. Na 9. spotkaniu w Montrealu w 1997 r. sporządzono protokół, w którym od stycznia 2005 r. zakazuje się stosowania bromku metylu, uznanego za odpowiedzialny za ZUBOŻENIE WARSTWY OZONOWEJ. W związku z tym zakaz stosowania bromku metylu zwraca uwagę na kwestie sterylizacji gleby, co jest bardzo niepokojące dla wszystkich działających w tym sektorze.

Cancel

Tecnici (necessari)

Chiudi

Cancel

Marketing (Youtube)

Chiudi

Cancel

Marketing (Google Maps)

Chiudi