Produkty

Celli oferuje najbardziej kompletną linię maszyn do uprawy gleby dostępną obecnie na rynku. Wyszukaj maszynę na podstawie rodzaju pracy, którą chcesz wykonać, oraz mocy ciągnika:

Praca z...
Ciągniki o niskiej mocy 
Ciągniki o średniej mocy 
Ciągniki o dużej mocy 
Ciągniki o mocy ponad 190 KM 
Koszenie...
Koszenie trawy i przycinanie drzew 
Przycinanie drzew i rozdrabnianie drewna 
Rozdrabnianie łodyg kukurydzy i resztek pożniwnych 
Uprawa...
Wokół drzew w winnicach i sadach 
Gleba ciężka i kleista 
Koszenie...
Trawa 
Trawa na zboczach 
Gleba uprawna...
Kamienisty 
Na głębokość 
W sadach i winnicach 
Więcej...
Uprawa dużych areałów w krótkim czasie 
Uprawa przedsiewna 
Przeorywanie bardzo twardej gleby 
Spulchnianie gleby 
Uzyskanie prawidłowego stopnia rozdrobnienia gleby 
Bezproblemowy transport po drogach publicznych 
Praca w szklarniach 

Głębosze

PROFESJONALNE GLEBOGRYZARKI ODWRACALNE

Szpadle mechaniczne

Rozdrabniacze bijakowe

Składane aktywne brony wirnikowe

Sztywne aktywne brony wirnikowe

GLEBOGRYZARKI AUTOMATYCZNE

GLEBOGRYZARKI Z PRZESUWEM BOCZNYM

GLEBOGRYZARKI I AGREGATY FRANGOR SKŁADANE

SZTYWNA GLEBOGRYZARKA I AGREGAT FRANGOR SERII FORMULA

PROFESJONALNE SZTYWNE GLEBOGRYZARKI I AGREGATY FRANGOR

GLEBOGRYZARKI SZTYWNE

Sztywne maszyny do przyorywania kamieni

Składane maszyny do przyorywania kamieni

Eima 2021
Padiglione 25 stand A22
Cancel

Necessari

Chiudi

Cancel

Statistics

Chiudi

Cancel

Targeting

Chiudi