Produkty

Celli oferuje najbardziej kompletną linię maszyn do uprawy gleby dostępną obecnie na rynku. Wyszukaj maszynę na podstawie rodzaju pracy, którą chcesz wykonać, oraz mocy ciągnika:

Praca z...
Ciągniki o niskiej mocy 
Ciągniki o średniej mocy 
Ciągniki o dużej mocy 
Ciągniki o mocy ponad 190 KM 
Koszenie...
Trawa i przycinanie 
Trawa i przycinanie w winnicach oraz resztki pożniwne 
Przycinanie drzew i rozdrabnianie drewna 
Łodygi kukurydzy i resztki pożniwne 
Uprawa...
Wokół drzew w winnicach i sadach 
Gleba ciężka i kleista 
Koszenie...
Trawa 
Trawa na zboczach 
Gleba uprawna...
Kamienisty 
Na głębokość 
W sadach i winnicach 
Więcej...
Uprawa dużych areałów w krótkim czasie 
Uprawa przedsiewna 
Przeorywanie bardzo twardej gleby 
Spulchnianie gleby 
Przyorywanie dużej ilości resztek pożniwnych 
Uzyskanie prawidłowego stopnia rozdrobnienia gleby 
Bezproblemowy transport po drogach publicznych 

Głębosze

Maszyny do przyorywania kamieni i Redliniarki

PROFESJONALNE GLEBOGRYZARKI ODWRACALNE

Szpadle mechaniczne

Rozdrabniacze bijakowe

Składane aktywne brony wirnikowe

Sztywne aktywne brony wirnikowe

GLEBOGRYZARKI AUTOMATYCZNE

GLEBOGRYZARKI Z PRZESUWEM BOCZNYM

GLEBOGRYZARKI I AGREGATY FRANGOR SKŁADANE

SZTYWNA GLEBOGRYZARKA I AGREGAT FRANGOR SERII FORMULA

PROFESJONALNE SZTYWNE GLEBOGRYZARKI I AGREGATY FRANGOR

GLEBOGRYZARKI SZTYWNE

Cancel

Necessari

Chiudi

Cancel

Statistiche

Chiudi

Cancel

Targeting

Chiudi