Produkty

Celli oferuje najbardziej kompletną linię maszyn do uprawy gleby dostępną obecnie na rynku. Wyszukaj maszynę na podstawie rodzaju pracy, którą chcesz wykonać, oraz mocy ciągnika:

Praca z...
Ciągniki o niskiej mocy 
Ciągniki o średniej mocy 
Ciągniki o dużej mocy 
Ciągniki o mocy ponad 190 KM 
Koszenie...
Trawa i przycinanie 
Trawa i przycinanie w winnicach oraz resztki pożniwne 
Przycinanie drzew i rozdrabnianie drewna 
Łodygi kukurydzy i resztki pożniwne 
Uprawa...
Wokół drzew w winnicach i sadach 
Gleba ciężka i kleista 
Koszenie...
Trawa 
Trawa na zboczach 
Gleba uprawna...
Kamienisty 
Na głębokość 
W sadach i winnicach 
Więcej...
Uprawa dużych areałów w krótkim czasie 
Uprawa przedsiewna 
Przeorywanie bardzo twardej gleby 
Spulchnianie gleby 
Przyorywanie dużej ilości resztek pożniwnych 
Uzyskanie prawidłowego stopnia rozdrobnienia gleby 
Bezproblemowy transport po drogach publicznych 

Głębosze

PROFESJONALNE GLEBOGRYZARKI ODWRACALNE

Szpadle mechaniczne

Rozdrabniacze bijakowe

Składane aktywne brony wirnikowe

Sztywne aktywne brony wirnikowe

GLEBOGRYZARKI AUTOMATYCZNE

GLEBOGRYZARKI Z PRZESUWEM BOCZNYM

GLEBOGRYZARKI I AGREGATY FRANGOR SKŁADANE

SZTYWNA GLEBOGRYZARKA I AGREGAT FRANGOR SERII FORMULA

PROFESJONALNE SZTYWNE GLEBOGRYZARKI I AGREGATY FRANGOR

GLEBOGRYZARKI SZTYWNE

Sztywne maszyny do przyorywania kamieni

Składane maszyny do przyorywania kamieni

Cancel

Necessari

Chiudi

Cancel

Statistiche

Chiudi

Cancel

Targeting

Chiudi