Metoda Bioflash

Para wodna w połączeniu z substancjami przyjaznymi dla środowiska wywołuje reakcję egzotermiczną, która uwalnia glebę od pasożytów i chwastów.

Bioflash zachowuje pożyteczne mikroorganizmy i nie zawiera substancji szkodliwych dla człowieka i środowiska.

Szczegółowy opis systemu BIOFLASH

Dzięki specjalnym rozwiązaniom optymalizuje produkcję pary i zmniejsza jej zużycie, ale przede wszystkim wprowadza absolutną nowość: wprowadzenie do gleby substancji (np. wodorotlenku potasu KOH – tlenku wapnia CaO – zeolitów – itd.), kompatybilnej z samą glebą i z późniejszą uprawą, zdolnej do reakcji egzotermicznej w kontakcie z parą, uwalniającej dodatkową ilość energii użytecznej do podgrzania gleby. Reakcja egzotermiczna ma kilka pozytywnych skutków dla skutecznej sterylizacji:

  • pomaga osiągnąć wyższą temperaturę gruntu;
  • wydłuża w czasie proces ocieplania gleby;
  • ma bardzo istotny dodatkowy wpływ na zwalczanie szkodników i chwastów.

Substancję wywołującą reakcję egzotermiczną wybiera się w taki sposób, aby była użyteczna dla gleby przeznaczonej do sterylizacji i planowanych upraw: na przykład może ona poprawić niektóre chemiczno-fizyczne właściwości gleby (na przykład pH) i może dostarczać składników odżywczych, których w glebie brakuje i które są użyteczne dla uprawianej rośliny (na przykład potas K+ w przypadku truskawek). Ponadto substancje, które mogą być stosowane do tego zabiegu, nie powodują skażenia gleby.

Do jakiego zabiegu można porównać BIOFLASH?

Istnieje wiele podobieństw do pasteryzacji mleka. Stosując niskie temperatury obróbki przez wystarczająco długi okres czasu, można oczyścić produkt bez utraty wartości odżywczych. BIOFLASH dąży do tego samego: oczyścić glebę, nie zubażając jej

Jakie są wyniki w praktyce?

Walka z nicieniami

Wyniki eksperymentu wskazują na niezwykłą skuteczność zabiegu (do 90% nicieni wyeliminowanych podczas jednego zabiegu – patrz 3 zdjęcia). Wynika to z głębokiego działania zabiegu i głębokiego efektu FLASH (błyskawiczna i bardzo krótka fala gorąca, jak wyjaśniono poniżej).

Kontrola chwastów

Wyniki badań doświadczalnych, uzyskane dzięki monitorowaniu dużej liczby najbardziej pospolitych chwastów, wykazały zmniejszenie masy chwastów po zabiegu nawet o 70% w porównaniu z glebą niepoddaną zabiegowi. Wynik ten jest szczególnie interesujący, ponieważ BIOFLASH ma w szczególnych przypadkach wysoką zdolność chwastobójczą. Działa jak ekologiczny środek chwastobójczy.

Na poziomie fitosanitarnym

Poza ograniczeniem zjawiska nicieni uzyskano również inne ważne wyniki. Na przykład leczenie tzw. zgnilizny twardzikowej kapustnych (Sclerotinia Minor) przyniosło wspaniałe rezultaty. Sugeruje to, że system może być stosowany w przypadku wielu chorób roślin, znacznie rozszerzając jego zakres zastosowania.

Cancel

Tecnici (necessari)

Chiudi

Cancel

Marketing (Youtube)

Chiudi

Cancel

Marketing (Google Maps)

Chiudi